Επικοινωνία

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με την Πλατφόρμα Αξιολόγησης οι αξιολογητές μπορούν να:

Για θέματα κι ερωτήματα που αφορούν τη διαδικασία της αξιολόγησης, το email επικοινωνίας ειναι το