Έγγραφα

Τίτλος Περιγραφή Αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση για εγγραφή νέων Αξιολογητών/τριών Ερευνητικών Προτάσεων και επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων Αξιολογητών/τριών του ηλεκτρονικού Μητρώου του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. [pdf] [docx]